همه

آبرسان یا مرطوب کننده؟

آبرسان یا مرطوب کننده
آبرسان یا مرطوب کننده ؟

آبرسان یا مرطوب کننده؟ کدام یک از این دو بهتر هستند؟

یا بهتر بگوییم هر کدام از این دو چه مزایایی دارند؟

پوستی که به کم آبی دچار شده است باید با محصولات آبرسان درمان شود.

در حالی که پوست خشک فاقد چربی است و باید با محصولات مرطوب کننده مرطوب و چربی خود را مجدد به دست آورد.

خشکی پوست در واقع نوعی بیماری پوستی است.

در حالی که پوست کم آبی مشکلی است که هر کسی بدون توجه به نوع پوستی که دارد میتواند به آن را تجربه کند.

 

آبرسان یا مرطوب کننده ؟