همه

میدونید چرا سالیسیلیک اسید برای پوست خوبه؟

میدونید چرا سالیسیلیک اسید برای پوست خوبه؟
میدونید چرا سالیسیلیک اسید برای پوست خوبه؟

سالیسیلیک اسید لایه های بیرونی پوست را به آرامی بر می دارد.

بنابر این لایه برداری را تسریع و از مسدود شدن منافذ پوست جلوگیری می کند.

 

میدونید چرا سالیسیلیک اسید برای پوست خوبه؟

دیدگاهتان را بنویسید